امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا در تاریخ 1392/12/03 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مورخ 99/05/25 ساعت 16:00
آگهی ثبت شده مجمع مورخ 1398/09/03 (تغییر رکن متولی) نزد مرجع ثبت شرکت ها
تغییرات امیدنامه مورخ 98/09/03
تغییرات امیدنامه مورخ 98/08/08 ساعت 16
تغییرات امیدنامه مورخ 98/08/08 ساعت 15
تغییرات امیدنامه مورخ 98/05/22
تغییرات امیدنامه مورخ 97/01/18
تغییرات امیدنامه مورخ 96/10/04
تغییرات امیدنامه مورخ 24/07/1395
تغییرات امیدنامه
تغییرات امید نامه 97/01/18