بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
ثبت نام سجام 1397/09/24
تغییر رکن مدیر 1397/01/18
تغییر مدیران سرمایه گذاری 1397/01/18
مجمع صندوق 1395/07/28
مجمع سالیانه صندوق 1395/07/10
تقسیم سود سالیانه 1395/04/02
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان 1394/06/30
پرداخت سود سالانه 1394/04/02