بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/25
کل خالص ارزش دارائی ها 378,806,263,279 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,279,367 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,279,367 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,328,445 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 115,512

صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

اعظم ميرجليلي، بهاره عزآبادي، سميرا سليماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وخدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها