بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/31
کل خالص ارزش دارائی ها 344,947,166,258 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,224,950 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,224,950 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,273,741 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 106,962

صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

اعظم ميرجليلي، بهاره عزآبادي، سميرا سليماني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وخدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها