بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/21
کل خالص ارزش دارائی ها 530,549,488,042 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,628,163 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,628,163 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,696,606 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 114,635

صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، اعظم ميرجليلي، بهاره عزآبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

نمودار‌ها