بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/29
کل خالص ارزش دارائی ها 459,973,829,693 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,039,748 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,039,748 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,100,121 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 113,862

صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، اعظم ميرجليلي، بهاره عزآبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

نمودار‌ها