بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/26
کل خالص ارزش دارائی ها 390,371,978,628 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,430,514 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,430,514 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,480,745 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 113,794

صندوق سرمایه‌گذاری ذوب آهن نوویرا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نو ويرا

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نو ويرا

مدیران سرمایه گذاری:

اعظم ميرجليلي، بهاره عزآبادي، هادي شعباني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وخدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها